Agenda Kloosterkapel Sibrandahûs

aanvangstijden concerten: 15.30 uur tenzij anders vermeld.
Kapel open 15.00 uur  Entree: € 10.00
Agenda 2021
 
GEEN CONCERTEN IN KLOOSTERKAPEL
    Alle geplande concerten in Kloosterkapel Sibrandahûs zijn dit seizoen in 
   verband met de corona-crisis tot nader order geannuleerd.
   Ondanks Covid-19 was er voor het seizoen 2020-2021 weer een mooi 
   nieuw programma samengesteld. Helaas kunnen wij dit (nog) niet ten
   uitvoer brengen, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Met
   name de 1,5 meter-restrictie maakt het onmogelijk om in ‘ús smûke
   tsjerkje’ concerten te houden. Helaas, het is niet anders.
   Niettemin hopen wij dat deze nare situatie gauw tot het verleden zal
   gaan behoren, al kunnen wij daar uiteraard geen garanties voor bieden.
   Mochten de omstandigheden zich in gunstige zin wijzigen, dan zullen er
   zeker weer concerten gaan plaatsvinden. 
   Voorlopig wensen wij een ieder het allerbeste. Pas goed op jezelf en
   elkaar en hopelijk spoedig tot ziens in de Kloosterkapel.

      Plaatselijke Commissie Kloosterkapel Sibrandahûs.