amerikaans molen
Windmotor
foto molen 1969.
Molen boerderij jaren 60
Klaarkampermeer molen
 

     Welkom bij Digitaal Dorp Sibrandahûs 

info via mail:

 Hier nog veel meer info over Sibrandahûs

Sibrandahûs (Sijbrandahuis) is een dorp in de gemeente Dantumadiel (Dantumadeel) in de provincie Friesland.

Er wonen zo’n 50 inwoners. Daarmee is het het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel.
In het midden van het dorp staat een 13e eeuws kerkje, vermoedelijk heeft dit behoort aan o.m. de adelijke familie Van Starkenborch. Het is beter bekend als kloosterkapel Sijbrandahuis.
In dit kerkje zijn nog kloostermoppen aanwezig, mogelijk van en/of gebakken in het klooster Claercamp bij Rinsumageast (Rinsumageest). De grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch bevindt zich in het koor. Vanaf de 16e eeuw vestigde zich dit nageslacht te Leens (Gr). Thans worden er regelmatig concerten in het kerkje georganiseerd.De Dokkumer Ee stroomt ten noorden van Sibrandahûs, onderdeel van de elfstedentocht route. De schaatsers passeren hier 2x. Tevens gaat de  fietselfstedentocht door Sibrandahûs.
In het westen van Sibrandahûs stond eens het klooster Claercamp (1165-1580).
Thans is er nog een gedenksteen te zien.
Naast de gedenksteen kunt U er overnachten bij Accommomdatie Claerkamp Ook bevindt zich hier de  Klaarkampstermar  van Staatsbosbeheer. Dit is een uniek natuurgebied met zoute vegetatie. Af en toe worden hier excursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. Ten zuiden van dit gebied staat een mooie Klaarkampermeermolen.Qua verenigingsleven is Sibrandahûs nauw verbonden met het naastgelegen Rinsumageast.
Een bekende inwoner zegt over zijn dorp: “In lyts doarp mei in grutte namme”