Op de kaart van dantumadeel in de atlas van Eeckhof(1847) komt aan de Juckemavaart reeds een molen voor.
Het is niet bekend wanneer deze gebouwd is.
Hiervoor in de plaats is waarschijnkijk In 1982 een nieuwe molen gebouwd, die in 1893 overgebracht is naar de huidige plaats.
Het Klaarkampestermeer werd toen droog gemaakt en de molen moest de daaruit onstane landerijen,
tezamen met nog enkele andere percelen – een totaal van plm 210 pondemaat – droog houden.
In 1975 is de molen in het kader van ruilverhaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd.
Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarbij de meterkast etc. in de molen werd ondergebracht. Sinds 1997 is de meterkast buiten de molen geplaatst dit in verband met een nieuw high-tech gemaal wat nu volautomatisch het waterpeil regelt.

Plaats gemeente en vormalige gemeente:Rinsumageest, Dantumadeel
Naam Molen:Klaarmapstermeermolen
Adres en ligging:Trekweg tussen Rinsumageest en Sibrandahahûs
CoÖrdinaten: 19171-59111
Eigenaar:Staats Bosbeheer regio Noord
 Bezoekadres: Tromsingel 1, 9724 CX Groningen
 Postadres: Postbus 333,9700 AH Groning
 tel:050-7074444 – fax:050-7074400  – KvK 30263544
Functie/andere bestemming:Poldermolen
Bouwjaar:1893
Landschappelijke waarde en windbelemmering:Zeer belangrijk en totaal geen windbelemmering
.
 De molen is bedrijfsvaardig en wordt bediend door Molenaar Gerard.T.J.Stockmann
 op afspraak te bezichtigen mob. 0031622296659
  
Restauraties:1977- 2012
  
Constructie: 
Type:Achtkante grondzeiler met gemetselde voet.
Romp:Hout gedekt met riet
Kap:Hout gedekt met riet
Kruiwerk:Sleepkruiwerk op 16 neuten
Bovenas:Sedert 1991 gietijzer
Wiekenkruis:Fabrikaat Buurma Oudeschans
 Buitenroede 1983. nr: 131 – Binnenroede 1991.  nr:246 HJK
 Met een vlucht van 16.14 m
Vang:Stalen bandvang met duimophanging en vangstok
  
Inrichting 
Aantal zolders:2
Schroef:Houten schroef in betonnen bak
  
Overbrengingen 
Asrad aantal kammen: 47 steek 10.8 cm
Bonkelaar aantal kammen:24 steek 10.8 cm
Spilrad aantal kammen: 35 steek 10.8 cm
Schroefrad aantal kammen:34 steek 10.8 cm
  
Overbrengingsverhouding 
Wiekenkruis-schroef1 : 2.02
Schroefmaten:diameter balk 37 cm – diameter schroef 1.07 m
 aantal gangen 3 – spoed 0.99 m – helling 25.7 graden
 schroef gedeelte 5.15 m – dikte schoepen 3 cm
 Lekspleet 3 cm – 293 liter/schroefomwenteling
Literatuur: De historie van de molen nabij het klaarkampstermeer 1862 -1976 door ing. G.Mast